Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Implementace u zákazníka

Základní informace o kompatibilitě a nasazení informačního systému Dialog 3000Skylla
Kompatibilita systému

Funkčnost informačního systému Dialog 3000Skylla (Java) garantujeme v prostředí operačního systému Windows 7, Windows 8 a 10 a OS X Yosemite. Funkčnost Dialogu v prostředí operačního systému Linux je bez záruky.

Taktéž již není možné garantovat funkčnost v prostředí operačního systému Windows XP, jehož oficiální podpora ze strany společnosti Microsoft byla ukončena 8. dubna 2014.

Použité technologie

Základem pro provoz systému Dialog 3000Skylla je databázový server SAP Sybase Adaptive Server Enterprise. Tento server je možné provozovat na operačních systémech Microsoft Windows Server nebo na operačních systémech Linux. Podporovány jsou 64 bitové verze systémů.

Pro zvýšení bezpečnosti a snížení nároků na šířku pásma datového spojení používáme vlastní aplikační server Skylla. Tento aplikační server používá technologii Java, díky tomu je možné ho provozovat na obou již zmíněných operačních systémech.

Nejčastější dotazy
Co je ERP systém?

ERP = Enterprise Resource Planing. Jedná se o informační systém, který pomáhá efektivně řídit veškeré firemní procesy. Jedná se o oblast účetnictví, plánování výroby, skladové zásoby, nákup, prodej, marketing apod. Data jsou vzájemně provázána napříč celou firmou.

Jak přejdeme z jiného informačního systému?

Již využíváte jiný informační systém, který Vám za jakéhokoliv důvodu nevyhovuje? Líbí se Vám funkcionality Dialogu 3000Skylla? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme s přenosem veškerých dat do informačního systému Dialog 3000Skylla bez nutnosti udržovat dva ERP systémy.

Jak se propojíme s jiným informačním systémem?

Naše společnost také nabízí možnost propojení s jiným informačním systémem. Konkrétní řešení je však závislé od Vašeho současného informačního systému a také na Vašem požadavku, do jaké míry mají být oba systémy propojeny.

Jak je náš informační systém zabezpečen?

Uživatelské účty jsou chráněny heslem (min. délka, interval obnovy hesla). V administraci lze individuálně omezit práva pro jednotlivé uživatele. Systém je postaven na vícevrstvé architektuře, kde komunikace probíhá přes aplikační server nikoli přímo s databází. Informační systém je chráněn proti výpadku (záložní zdroj) a lze nastavit pravidelného zálohování dat.

Jak probíhá implementace systému?

Před implementací je nesmírně důležité provést detailní vstupní analýzu. Proto aby byl informační systém přizpůsoben dané firmě, je nutné podrobně zmapovat její procesy. Na základě analýzy je pak stanoven konkrétní časový harmonogram implementace a je přesně stanoven postup implementace systémy a průběh jednotlivých školení zaměstnanců.

Uživatelé jsou seznámeni se základními funkcemi systému, jejich znalosti jsou otestovány samotným zadáváním dat (samozřejmě s asistencí) a získávají Dialog 3000Skylla manuály. Po důkladném proškolení všech uživatelů je informační systém předán do ostrého provozu.

Jak dlouho trvá, než bude systém funkční?

Délka implementace se odvíjí od velikosti firmy, jejich požadavků na informační systém, ale také na míře ochoty spolupracovat při instalaci. Délka implementace se pohybuje od několika málo týdnů až po rok.