Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Kurzy a školení

Staráme se o rozvoj znalostí práce v systému Dialog 3000Skylla i mimo něj

Kurzy podchycují základy SQL jazyka, který se dále stává základní znalostí pro tvorbu tiskových nebo informačních výstupů pomocí nástroje Infomaker. Správci IS ocení určitě možnost zvýšení úrovně svých znalostí v oblasti databáze nebo operačního systému. Na vrcholu tohoto vzdělávání je příprava uživatele na samostatnou tvorbu svých aplikací.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
skoleni_2

Co se u nás naučíte?

Správa systému Dialog 3000Skylla

Kurz je určen pro začínající i dlouhodobé uživatele informačního systému Dialog 3000Skylla. Na přání zákazníka může být kurz koncipován podle jeho potřeb a daných technickým zázemím, rozsahem instalace, počtem aktivních uživatelů apod. Pravidelně vypisujeme další kola školení a přidáváme workshopy.

Infomaker I

Kurz je určen všem pokročilejším uživatelům a správcům systému Dialog 3000Skylla, kteří mají zájem si vytvářet vlastní informační výstupy v podobě tiskových sestav nebo obrazovek. Pro tuto činnost je nezbytná znalost jazyka SQL, kterému je věnována úvodní část kurzu, poté se lektor věnuje samotné tvorbě informačních výstupů ze systému.

Infomaker II

Na jaře jsme poprvé uspořádali také jednodenní kurz navazující kurz – Infomaker II, který byl koncipován především pro správce s dlouhodletými zkušensotmi se systémem. Kurz byl přijat velmi pozitivně a v příštím roce ho opět rádi zařadíme do nabídky.

Linux I

Úvodní kurz je vhodný pro začátečníky v práci s Linux nebo Unix. Absolventi kurzu získávají základní povědomí o prostředí Linux, tyto znalosti jsou dostačující pro produktivní práci a používání systému Linux, ke konfiguraci pomocí příkazového řádku a grafického rozhraní.

Linux II

Navazující kurz se zaměřuje na rozvíjení dovedností v oblasti administrace systému Linux na takovou úroveň, kdy je účastník schopen samostatně nainstalovat, konfigurovat a připojit do existující sítě systém. Kurz obsahuje praktické proškolení v prostředí Linux.

Administrace ASE 15.8

Kurz je určen především administrátorům využívajícím pro své aplikační systémy databáze typu ASE. Cílem kurzu je seznámit účastníky s jejich vlastnostmi, nastavením a údržbou. Po absolvování kurzu se předpokládá, že účastnící získají vysoce profesionální přístup k administraci databází.

Administrace Sybase IQ

Kurz je určen pro administrátory využívající pro své aplikační systémy databáze typu ASE, Sybase IQ. Cílem je účastníky seznámit s jejich vlastnostmi, nastavením a údržbou.

Základy SQL

Kurz je určen pro začátečníky, kteří budou po kurzu disponovat znalostmi relačních databází a na příkladech si osvojí práci s konkrétními daty v prostředí databázového serveru.

SQL pro pokročilé

Účastník kurzu je podrobněji seznámen s komplexnějšími prvky jazyka SQL. Účastníkům jsou představeny složitější výběry a příkazy jazyka, indexy a pohledy. Účastníci se taktéž seznámí s normalizací databázového modelu a s využitím této metody při tvorbě aplikací.